Сега

сряда, 26 януари 2011 г.

Pepper gal

Микрояхта.

Размери 4.63 х 2.19 метра.

Length Overall . . . . 4.63 m . . 15′ 3″
Length Waterline . . 4.22 m . . 13′ 10″
Beam . . . . . . . . . . 2.19 m . . 7′ 2″
Draught (min) . . . . 0.25 m . . . 10″
(max) . . . . 1.35 m . . . 4′ 5″
Displacement . . . . 694 kg . . . 1527 lb
Trailing Weight . . 400 kg . . . 880 lb
Ballast . . . . . . . . 100 kg . . . . 220 lb
Sail Area (working) 13.19 m2 …. 142 ft2
Displacement / Length Ratio . . . 257
Sail Area / Displacement Ratio . . 17.1

Няма коментари:

Публикуване на коментар